چهارشنبه 29 شهريور 1396   20:58:57
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 455851
تعداد بازديد کنندگان سايت: 73537886 تعداد بازديد زيرپورتال: 3009959 اين زيرپورتال امروز: 1883 سایت در امروز: 36329 اين صفحه امروز: 469
تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرایند تایید صلاحیت 4 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
انجام مذاکرات رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در حاشیه اجلاسیه مشترک PAC-APLAC
بررسی فرایند تایید صلاحیت 2 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
حضور رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نشست سالیانه مشترک PAC و APLAC
تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 15 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
(افزایش دامنه شمول تائید صلاحیت برای شرکت ها¬یگواهی کننده سیستم¬های مدیریت)
بيشتر
لینکهای مفید