يكشنبه 21 آذر 1395   01:54:53
اطلاعیه انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق نمونه
تصمیم گیری برای  14  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای  17  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری در خصوص ابطال گواهینامه شرکت گواهی کننده دانا نو ونداد
هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها
صلاحیت 6 نهاد بازرسی جوش و فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد.
 امضای توافقنامه فیمابین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه
حضور رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، آقای دکتر خاکی فیروز، در روز اول اجلاس مشترک APLAC-PAC 2016
تایید صلاحیت 10 شرکت بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
پیام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت
بيشتر
لینکهای مفید