یکشنبه 12 تیر 1401   03:40:46
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1401
نام استان : زنجان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ابزار دقیق زنگان
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1729
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، دما، رطوبت، دور، نیرو ،فشار، گشتاور ،جرم، حجم، زمان، شیمی
تلفن و نمابر: تلفن: 33788979-33786151-024
دورنگار : 33785351-024
آدرس و کدپستی: ایران، زنجان، انصاریه، بوستان 7 غربی، پلاک 589
کدپستی: 4515736884
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه میکا روند نگر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1756
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت:
تلفن و نمابر: تلفن: 44510970-021
دورنگار : 44510970-021
آدرس و کدپستی: ایران، تهران، شهرک آزادی، بلوار امام خمینی، خیابان نوذری، کوچه تیر یک غربی، پلاک 23 واحد 6
کدپستی: 1397939488
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کالیبراسیون پتصار
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1722
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/24
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/12/23
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد-فشار-گشتاور-دماو رطوبت-ارتعاشات و صوت-ژئومتری-الکتریک
تلفن و نمابر: تلفن: 88980740 - 021
دورنگار : 88952047- 021
آدرس و کدپستی: تهران ، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه فرازام، پلاک 1
کدپستی: 14157488455
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1397
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1220
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/12/04
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه:
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): 1401/04/03
کمیت:
تلفن و نمابر: 02146621279 ، 46621399
آدرس و کدپستی: تهران فرودگاه مهرآباد ، ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان کارگاه های اویونیک
فایل مربوطهDownload
توضیحات: پایان اعتبار تا تاریخ 1401/04/03مطابق نامه به شماره 25426.
 
سال: 1400
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مقیاس همواره ردیاب اصفهان
شماره انحصاری گواهینامه: 1725/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/24
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/12/23
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد
تلفن و نمابر: تلفن: 33880912-031
دورنگار : 33880912-031
آدرس و کدپستی: ایران- اصفهان- خ امام خمینی-خ عطاءالملک-خ کارآفرینان جنوبی-بعدازچهارراه صنعت. کد پستی: 8195143315
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>