چهارشنبه 6 مرداد 1400   03:21:42
آزمایشگاههای مهندسی پزشکی
1389/12/22 یکشنبه
 

*      آزمايشگاه وسايل يکبار مصرف پزشکي

*      آزمايشگاه استريلايزرهاي پزشکي و آزمايشگاهي

*      آزمايشگاه دندان و مواد دنداني

*      آزمايشگاه لوازم کمک توانبخشي

*      آزمايشگاه تخت اتاق عمل

*      آزمايشگاه نخ بخيه و مواد آن

*      آزمايشگاه گاز اکسيژن طبي

*      آزمايشگاه آمبولانس

*      آزمايشگاه شيمي وسايل پزشکي


1392/5/20 یکشنبه