دوشنبه 1 مهر 1398   04:09:56
ارتباط با مارایانامه ها
  رییس مرکـز naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها   lab.naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی
 ti.naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش و مخازن تحت فشار  wi.naci@isiri.gov.ir 
  گروه تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده  cb.naci@isiri.gov.ir 
نشانی مرکز: 
تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از زرتشت-کوچه پزشک پور- پلاک 23- کدپستی:1594845911

.