چهارشنبه 2 اسفند 1396   22:14:41
ارتباط با ما
 
تلفن : 8-88949183-021 دورنگار : 88898174-021
 
رایانامه ها
 رئیس مرکز      NACI@ISIRI.GOV.IR 
 گروه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها  LAB.NACI@ISIRI.GOV.IR
 گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی       TI.NACI@ISIRI.GOV.IR
 گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش و مخازن تحت فشار      WI.NACI@ISIRI.GOV.IR
 گروه تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده      CB.NACI@ISIRI.GOV.IR
 
نشانی :
تهـران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان زرتشت - کوچه پزشکپور- پلاک 23- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران.
                                                                                                                                                                                                             

.