پنجشنبه 3 مهر 1399   02:44:48
ارتباط با ما

تلفن تماس همکاران در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  pdf(جدید)

Image result for ‫تماس با ما‬‎

رایـانــامه ها
رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران naci@isiri.gov.ir 
گروه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها   lab.naci@isiri.gov.ir 
گروه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی
 ti.naci@isiri.gov.ir 
گروه تاییدصلاحیت شرکت های بازرسی جوش ومخازن تحت فشار  wi.naci@isiri.gov.ir 
گروه تایید صلاحیت شرکت های گواهی کننده  cb.naci@isiri.gov.ir 

 
نشانی مرکز: 
تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از زرتشت-کوچه پزشک پور- پلاک 23- کدپستی:1594845911

.