دوشنبه 29 شهریور 1400   03:43:55
1398/10/29 یکشنبه اطلاع رسانی مهم در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار بر اساس ویرایش جدید 2017ISO/IEC 17025: استاندارد

"اطلاع رسانی مهم در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار بر اساس ویرایش جدید

17025:2017 ISO/IEC  استاندارد"

 

با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن ویرایش جدید استاندارد 17025:2017 ISO/IEC و لزوم پیاده سازی الزامات براساس ویرایش مذکور، به اطلاع می رساند؛ از ابتدای سال 1399 کلیه ی فرآیندهای ارزیابی و تایید صلاحیت آزمایشگاهها بر اساس ویرایش جدید استاندارد برنامه ریزی و اجرا خواهد گردید و از تاریخ ذکر شده هیچ گونه ارزیابی و تایید صلاحیت بر اساس ویرایش قبلی استاندارد (ویرایش 2005) انجام نخواهد گردید.

 

بيشتر