دوشنبه 29 شهریور 1400   03:46:33
1392/5/1 سه‌شنبه پيام مشترک Randy Dougherty رئيس مجمع بين المللي تاييد صلاحيت(IAF) و Pete Unger رئيس اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي (ILAC) به مناسبت روز جهاني تاييد صلاحيت 2012
تاييد صلاحيت: حمايت از غذاي سالم و آب آشاميدني پاک
در تاريخ نهم ژوئن 2012 (20/3/1391) مراسم روز جهاني تاييد صلاحيت برگزار مي گردد. شعار امسال بر چگونگي پشتيباني تاييد صلاحيت از قابليت دسترسي به غذاي سالم و آب آشاميدني پاک، متمرکز است. ما همگي به آب و غذاي کافي براي ادامه حيات نيازمنديم که حداقل بايد سالم و به اندازه کافي مغذي بوده و با قيمت مناسب عرضه شود. زنجيره تامين آب و غذا در نتيجه عواملي چون گسترش شهرنشيني، پيشرفت هاي فناوري در فرآوري و روش هاي اعمال آن، تغيير در سليقه و تقاضاي مصرف کنندگان و جهاني شدن هر چه بيشتر زنجيره تامين، به سرعت در حال تغيير مي باشد. افزون بر اين، مصرف کنندگان در جهان توسعه يافته علاقه مندند که از منشا مواد اوليه غذايي که مصرف مي کنند يا ترکيبات معدني آبي که از بطري مي نوشند، اطلاع يابند. همچنين ممکن است نگران اثرات زيست محيطي و رعايت اصول اخلاقي در تجارت محصولاتي که استفاده مي کنند، باشند. با توجه به اين عوامل، ضروري است مصرف کنندگان نسبت به ايمني، امنيت تامين و اعتبار آب و غذاي مصرفي خود اطمينان يابند. اين اعتماد از طريق به کار گيري سيستم هاي معمول مديريت ايمني غذا بدست مي آيد که از طريق روش هاي بازرسي و آزمون معتبر، در اقتصاد ملي و فراسوي مرزهاي بين الملي از "منبع تا مصرف" حمايت مي شوند.تعداد سازمانهايي که مطابق با اين استانداردها خدماتي همچون آزمون هاي آزمايشگاهي، اندازه شناسي، بازرسي و صدور گواهي را ارائه مي نمايند در حال افزايش است. اگر چه اين نظام تاييد صلاحيت است که تعيين مي کند اين سازمان ها در ارائه خدمات خود شايسته و بي طرف هستند. آزمايشگاه هاي تاييد صلاحيت به منظور بررسي و تحليل آلاينده ها يا اعلام صحت و اعتبار کالاي توليدي مورد استفاده قرار مي گيرند. پايش و نمونه برداري مداوم براي کنترل صحت مطالب درج شده برروي برچسب کالاي توليد شده که کارخانه را ترک مي کند ، ضروري مي باشد.سيستم هاي مديريت ايمني غذا توسط سازمان هايي مورد استفاده قرار مي گيرند که در کليه حوزه هاي زنجيره تامين آب و غذا فعاليت دارند تا توانايي خود را در کنترل خطرات ايمني تا زمان مصرف اثبات نمايند. مميزي هاي روزمره بهداشتي توسط سازمان هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده انجام مي شوند.همچنين دامنه برنامه هاي تاييد صلاحيت رو به افزايش است که با تجارت منصفانه، غذاهاي ارگانيک (آلي)، رفتار با حيوانات و تاثير بر محيط زيست مرتبط مي باشند. نهادهاي تاييد صلاحيت کننده اي که در ارزيابي واجد صلاحيت شناخته شده اند، توافقنامه اي را به امضا مي رسانند که از پذيرش نتايج و گواهي هاي تاييد صلاحيت شده در داخل مرزهاي ملي خود، پيشتيباني مي کنند. اين توافقات که مديريت آنها بر عهده مجمع بين المللي تاييد صلاحيت (IAF) و اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه ها (ILAC) است، ضرورت انجام آزمون هاي بيشتر، کنترل ها يا گواهي مبادي ورودي هر کشور را از ميان بر داشته، همچنين علامت تاييد شده بين المللي را به قانونگذاران ارائه مي کند که بيانگر مطابقت فعاليت هاي تامين کننده با استانداردهاي مورد موافقت مي باشند.رويدادهاي اصلي، گردهمايي هاي مطبوعاتي، کارگاه هاي آموزشي و سمينارهاي مرتبط با روز جهاني تاييد صلاحيت در بيش از 90 کشور به منظور افزايش آگاهي از ارزشي که تاييد صلاحيت در تامين غذاي ايمن و آب آشاميدني پاک دارد، برگزار مي شوند. براي اطلاعات بيشتر با مرجع تاييد صلاحيت ملي تماس حاصل فرمائيد. 
 
بيشتر