دوشنبه 29 شهریور 1400   04:09:32
1398/11/8 سه‌شنبه عدم اظهارنظر آزمایشگاه ها در خصوص تعیین کاربرد کالا


"
عدم اظهارنظر آزمایشگاه ها در خصوص تعیین کاربرد کالا" 

   به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایـران: در سی امین  نشست کمیته نظارت بر پیش سازه ها، بر اجرای مفاد ابلاغیه شماره 132255 مورخ 30/5/1398 رییس سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع عدم اعلام هر گونه کاربرد کالا توسط پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده تاکید و مقرر شد،  مسئولیت آزمایشگاه ها صرفا تعیین ماهیت نمونه های ارسالی باشد و از اظهارنظر در خصوص کاربرد آن اجتناب نمایند.

بيشتر