اخبار

تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی، و تعیین ماهیت توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1401/4/26 یکشنبه
- هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/04/12 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 6 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. - و همچنین، نهایتاً با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه تعیین ماهیت موافقت گردید.
.
 • هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/04/12 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 6 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
 • و همچنین، نهایتاً با اعطاء گواهینامه برای 2 آزمایشگاه تعیین ماهیت موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه شرکت دانا بسپار (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
 2. آزمایشگاه شرکت سیم و کابل مشهد (تمدید و افزایش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 3. آزمایشگاه شرکت سداد آزمای اسپادانا (تمدید تغییر دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 4. آزمایشگاه شرکت خدماتی فنی ستاره سماء ازنا (تمدید و اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 5. آزمایشگاه شرکت صنعتی الکتریک خراسان (تمدید و اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 6. آزمایشگاه شرکت صنعتی سردساز خودرو (تمدید و اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: خودرو و نیرو محرکه
 7. آزمایشگاه شرکت افراتاب (اعطا) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 8. آزمایشگاه شرکت بنا آزمون نقش جهان (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 9. آزمایشگاه شرکت نواندیشان شیمی آزمون (اعطا) زمینه فعالیت: شیمی
 10. آزمایشگاه شرکت فراورده های روغنی ایران (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 11. آزمایشگاه شرکت مهرگان آزمون هشت بهشت (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 12. آزمایشگاه شرکت کشت و صنعت مزرعه سبز خرم (اعطا) زمینه فعالیت: بسته بندی
 13. آزمایشگاه شرکت پارس لیان اروند شعبه چابهار (اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 14. آزمایشگاه شرکت آنیل صنعت هرمزگان (اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت