اخبار

تصمیم گیری برای 49 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، اندازه شناسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1401/4/8 چهارشنبه
ششمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/04/06 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و رفع تعلیق گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و تعلیق گواهینامه برای 2 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
.
 • ششمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/04/06 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و رفع تعلیق گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و  تعلیق گواهینامه برای 2 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه شرکت ساخت آزمون نقش جهان (رفع تعلیق)
 2. آزمایشگاه شرکت زعفرانچی (رفع تعلیق)
 3. آزمایشگاه شرکت پاکسوز تلاش موتور نوید کرمان (رفع تعلیق)
 4. آزمایشگاه شرکت ایمن تیام سپاهان (تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی، شیمی
 5. آزمایشگاه شرکت روغن نباتی مارگارین  (تعلیق)
 6. آزمایشگاه شرکت مهرنگار کاسپین (تمدید و اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 7. آزمایشگاه شرکت کیان گسترش سلامت آسیا  (تجدید) زمینه فعالیت: شرایط محیطی
 8. آزمایشگاه شرکت آزمایشگاه آزمون سوخت راکتورهای هسته ای - سوره  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی- متالوژی
 9. آزمایشگاه شرکت پژوهشگران ناظران شرق  (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون: ابعاد، دما، جرم، حجم، شیمی، فشار و وکیوم، نیرو و گشتاور، الکتریک
 10. آزمایشگاه شرکت وندا طب یکتا (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 11. آزمایشگاه شرکت دقت نگار آزما  (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون: شیمی- دما- فشار- نورسنجی- صداسنجی - هود - جرم
 12. آزمایشگاه شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو  (اعطا) زمینه فعالیت: شیمی
 13. آزمایشگاه شرکت فنی مهندسی ارگ آزمای ایرانیان  (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی