یکشنبه 12 تیر 1401   03:54:46

اخبار

تصمیم گیری برای 45 آزمایشگاه آزمون وکالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1401/3/8 یکشنبه
- سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/03/09 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 19 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 15 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. - با اعطاء گواهینامه برای 1 آزمایشگاه تعیین ماهیت و اعطاء گواهینامه برای 1 آزمایشگاه اندازه شناسی نیز موافقت گردید.
.
 • سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/03/09 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 19 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 15 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
 • با اعطاء گواهینامه برای 1 آزمایشگاه تعیین ماهیت و اعطاء گواهینامه برای 1 آزمایشگاه اندازه شناسی نیز موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه شرکت پارس لیان اروند-مریوان(اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 2. آزمایشگاه شرکت آتانا تجهیز آزما (اعطاء) زمینه فعالیت: اندازه شناسی
 3. آزمایشگاه شرکت پارس آزمون راهبرد صنعت (تجدید_افزایش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی - خودرو و نیرو محرکه
 4. آزمایشگاه شرکت اسپادان بهسیم (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 5. آزمایشگاه شرکت ایسکرا اتو الکتریک ایران (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی- خودرو و نیروی محرکه "برق"
 6. آزمایشگاه شرکت سامانه هاي حمل و نقل فضایی (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 7. آزمایشگاه شرکت معیار صنعت هرمز (تجدید و افزایش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون  (ابعاد، شیمی، جرم، نیرو، دور، حجم)
 8. مجتمع فنی و مهندسی و آزمایشگاه هاي کالیبرسیون صفا صنعت آذربایجان (تجدید-مشروط به اجرای تعهدات کمیته) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (ابعاد- جرم- حجم سنجی- دما- فشار- نیرو- بادسنجی- دبی- الکتریک)
 9. آزمایشگاه شرکت مبنا تراز یکتا (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 10. آزمایشگاه شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا (تمدید و اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: متالوژی
 11. آزمایشگاه شرکت آریا کوشا پادرا (مراقبتی-گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 12. آزمایشگاه شرکت آزماکاران گهر دورود (مراقبتی-کاهش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 13. آزمایشگاه شرکت آزمون سنج دقیق (مراقبتی-کاهش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (حجم- جرم- دما و رطوبت-ابعاد- نیرو-دور-فشار)
 14. آزمایشگاه شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد (مراقبتی-اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: شیمی متالورژی
 15. آزمایشگاه شرکت ایمن صنعت دورود (مراقبتی-اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 16. آزمایشگاه شرکت بهریزان  (مراقبتی-اصلاح گواهینامه) زمینه فعالیت: متالوزی - مکانیک و فلزشناسی
 17. آزمایشگاه شرکت بهینه فرایند آزما (مراقبتی-گسترش دامنه) زمینه فعالیت:  کالیبراسیون (دما، رطوبت، فشار، دور، طول موج و جذب فتومتری، هدایت الکتریکی، pH، ویسکوزیته، HPLC، دانسیته، Partical cunter،Do، ضریب شکست، پلاریمتر، حجم، یون کروباتگرات، کارسنج، تیتراتور و کارل فیشر، ابعاد، هود، جرم،GC Mass BOD meter،TOC)
 18. آزمایشگاه شرکت پایش پیشرو صنعت ایمن (مراقبتی-گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 19. آزمایشگاه شرکت پیرایه زیست قزوین (تمدید- افزایش و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی وبیولوژی - شیمی (رنگ)، نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی، مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی، مهندسی پزشکی، بسته بندی و سلولزی، پوشاک و فرآورده های نساجی، شیمی (آرایشی و بهداشتی، شوینده)، انگ فلزات گرانبها
 20. آزمایشگاه شرکت مگا موتور (مراقبتی- اصلاح گواهینامه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی و متالوژی
 21. آزمایشگاه شرکت فولاد مبارکه (مراقبتی- اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی- فرآورده های ساختمانی و معدنی، متالورژی، شیمی، نفت و فرآورده ها نفتی و پتروشیمی
 22. آزمایشگاه شرکت مهر صنعت ارمغان (مراقبتی- اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک - برق و الکترونیک
 23. آزمایشگاه شرکت فیدار گاز ایرانیان (مراقبتی- اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک
 24. آزمایشگاه شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (ابعاد، گشتاور، دما، فشار، تجهیزات تعمیرگاهی اصلاح دامنه و الکتریک افزایش دامنه
 25. آزمایشگاه شرکت ترکیب سازان جوشش گاز پارس (اعطاء) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 26. آزمایشگاه شرکت تام سنجش آزما (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (فشار
 27. آزمایشگاه تایید نمونه آنتن دانشگاه تهران (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 28. آزمایشگاه شرکت صنعتی گام اراک (اعطاء) زمینه فعالیت: متالوژی
 29. آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور  ارم کنترل پردازان جنوب (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (فشار-دما و رطوبت)
 30. آزمایشگاه شرکت افق اطمینان مبین (اعطاء) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 31. آزمایشگاه شرکت اندیشه نگار نگین بهفام (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (فشار- دما و رطوبت- جرم- حجم- شیمی)
 32. آزمایشگاه شرکت آینده نوین تک البرز (اعطاء) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 33. آزمایشگاه شرکت پیشگامان سنجش زاگرس (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (ابعاد- فشار- گشتاور-تصحیح کننده حجم گاز طبیعی-دما-رطوبت-جرم-حجم-نیرو-شیمی- الکتریک)
 34. آزمایشگاه شرکت گیل راد شمال (اعطاء) زمینه فعالیت: متالوژی
 35. آزمایشگاه شرکت بازرسی فنی پارس آزمای جامع کومش (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 36. آزمایشگاه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (اعطاء) زمینه فعالیت: انگ فلزات
 37. آزمایشگاه شرکت فنی و مهندسی آداک احداث توانیر (اعطاء) زمینه فعالیت:  کالیبراسیون
 38. آزمایشگاه شرکت مهندسی میکا روند نگر (اعطاء) زمینه فعالیت:  کالیبراسیون
 39. آزمایشگاه شرکت مبنا دقیق پویا (اعطاء) زمینه فعالیت:  کالیبراسیون (دما، فشار، فلو و چگالی سنجی)
 40. آزمایشگاه شرکت لورچ (اعطاء) زمینه فعالیت:  مکانیک و فلز شناسی
 41. آزمایشگاه شرکت منشور طب کوروش (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 42. آزمایشگاه شرکت کیمیا مدبران دماوند  (اعطاء) زمینه فعالیت: نفت و فراورده هاي نفتی و پتروشیمی
 43. آزمایشگاه شرکت پترو نسیم خاور میانه (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون:حجم