یکشنبه 12 تیر 1401   05:01:21

اخبار

تصمیم گیری برای 46 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، تعیین ماهیت توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1401/3/17 سه‌شنبه
- چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/03/18با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 22 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 4 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. - همچنین نیز، با اعطاء گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه تعیین ماهیت موافقت گردید.
.
 • چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/03/18 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 22 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 4 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
 • همچنین نیز، با اعطاء گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه تعیین ماهیت موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه شرکت ویستا بست (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 2. آزمایشگاه شرکت مهندسی ایران ارتباط (تجدید-گسترش دامنه) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 3. آزمایشگاه شرکت تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 4. آزمایشگاه شرکت لوله و پروفیل رفسنجان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 5. آزمایشگاه شرکت بتن بام صفه (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 6. آزمایشگاه شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی پارس لیان اروند-بندر امام (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 7. آزمایشگاه شرکت دقت و محاسبه هنگام (تمدید کاهش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی شیمی
 8. آزمایشگاه شرکت آزمون سرام کویر یزد (تمدید- کاهش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 9. آزمایشگاه شرکت تجزیه و سنجش رادین شیمی (تمدید-تغییر دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 10. آزمایشگاه شرکت نفت پارس (تمدید-تغییر دامنه) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 11. آزمایشگاه شرکت تولیدی ونوس شیشه ( اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 12. آزمایشگاه شرکت آبگستر (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 13. آزمایشگاه شرکت راهبرد فرآیند آریا-یزد (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 14. آزمایشگاه شرکت راهبرد فرآیند آریا-کرمان (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 15. آزمایشگاه شرکت آزمایش بتون استر آباد (اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 16. آزمایشگاه پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی (اعطاء) زمینه فعالیت: میکروبیلوژی و بیولوژی
 17. آزمایشگاه مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 18. آزمایشگاه شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی دارویی
 19. آزمایشگاه شرکت آرمان شیمی سنج (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی دارویی
 20. آزمایشگاه شرکت آمایش بتن آراد (اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 21. آزمایشگاه شرکت آرمین لوله شرق (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 22. آزمایشگاه شرکت آزمایش بتن آفتاب نصف جهان (اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 23. آزمایشگاه شرکت تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت (اعطاء) زمینه فعالیت: نساجی
 24. آزمایشگاه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (اعطاء) زمینه فعالیت: چوب و فرآورده های سلولزی
 25. آزمایشگاه شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 26. آزمایشگاه شرکت پتروپایش بندر (اعطاء) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 27. آزمایشگاه شرکت یاسین شیمی ققنوس (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 28. آزمایشگاه شرکت مهندسی مشاور خاک آزمای دلتا (اعطاء) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی میکروبیولوژی و بیولوژی
 29. آزمایشگاه شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (اعطاء) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی میکروبیولوژی و بیولوژی
 30. آزمایشگاه شرکت شیشه کاوه فلوت (اعطاء) زمینه فعالیت: کالیبراسیون (فشار-ابعاد-دما)
 31. آزمایشگاه شرکت لوله سازی رزاقی (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 32. آزمایشگاه شرکت صنعتی داداش برادر (اعطاء) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی میکروبیولوژی و بیولوژی
 33. آزمایشگاه شرکت کیفیت آزمای جنوب (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 34. آزمایشگاه شرکت آزمون گستر بندر (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 35. آزمایشگاه شرکت ورنا صنعت نساجی (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 36. آزمایشگاه شرکت آرمینا آزمای هرمز (اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 37. آزمایشگاه شرکت صنعت کیفیت نامداران (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 38. آزمایشگاه شرکت پیشگامان کیفیت هرمزگان (اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 39. آزمایشگاه شرکت پارسیان بهینه پایش (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 40. آزمایشگاه شرکت افروز شیمی لارک (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 41. آزمایشگاه شرکت سینا آزمای بندر (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 42. آزمایشگاه شرکت تحقیقات و فن آوری پارس (تمدید) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 43. آزمایشگاه شرکت جهان آزمای جنوب (اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت