یکشنبه 12 تیر 1401   03:07:45

اخبار

روز جهانی تایید صلاحیت 19 خرداد 1401

1401/3/19 پنجشنبه
.
9 ژوئن، مصادف با 19 خرداد هرسال، روز جهانی تایید صلاحیت نامیده شده است. نامگذاری روز جهانی تایید صلاحیت، یک ابتکار جهانی است که توسط مجمع بی المللی تایید صلاحیت IAF و  اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاه ها ILAC برای ترویج ارزش تایید صلاحیت (اعتباربخشی) ایجاد شده است.
موضوع امسال روز جهانی تایید صلاحیت: "پایداری در رشد اقتصادی و محیط زیست" است.
دکتر انوشه رحمانی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، با اشاره به شعار امسال روز جهانی تایید صلاحیت و عبارت " (فعلا برای زیست) سیاره دیگری وجود ندارد"، افزود، اقتصاد جهان به شدت به منابع طبیعی موجود در اکوسیستم زمین متکی است، ولی برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی در قرن اخیر، با مصرف بیش از حد منابع محیط زیست، نه تنها اکوسیستم تحت فشار قرار گرفته است بلکه فرصتی برای بازسازی آن داده نشده است. توسعه شهرها، تخریب جنگل ها و انقراض گونه های جانوری، استفاده بیش از حد منابع زیر زمینی و مصرف انرژی در جهان به همراه آلودگی های ناشی از صنعت و تکنولوژی، بشر را با چالشهای جدی مواجه ساخته است است. به گونه ای که امروزه رشد اقتصادی در چهارچوب حفاظت از محیط زیست تعریف می گردد و فناوری های نوین سعی در استفاده بهینه از منابع و حتی بازسازی آسیب های زیست محیطی قبلی دارند.
"تایید صلاحیت"، در کنار سایر زیرساختهای کیفیت شامل اندازه‌شناسی، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و نظارت بر بازار، می‌تواند با حمایت از تولید به شیوه های سازگار با محیط زیست و با تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح سازمان ها در تولید کالا و ارائه خدمات، به رشد اقتصادی کمک کند. از جمله می توان به تایید صلاحیت نهادهای صدور گواهینامه برای سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و یا تایید صلاحیت نهادهای بازرسی کننده و آزمایشگاه ها برای ارزیابی انطباق با مقررات زیست محیطی و حدود مجاز آلاینده های آب، خاک و هوا اشاره نمود.
وی، ضمن تبریک روز جهانی تایید صلاحیت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت از همکاری بی دریغ و مسئولانه همکاران خود در مرکز ملی تایید صلاحیت و نهادهای همکاری کننده با مرکزملی تایید صلاحیت ایران و نیز سرارزیابان، ارزیابان و متخصصین فنی که در ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق با این مرکز همکاری دارند، قدردانی نمود.