یکشنبه 12 تیر 1401   04:51:49

اخبار

: تصمیم گیری برای 27 آزمایشگاه آزمون وکالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1401/3/2 دوشنبه
دومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/02/26 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 13 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 4 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
.
 • دومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1401/02/26 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای 13 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای 4 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه شرکت اکسیر نوین فرایند آسیا (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 2. آزمایشگاه شرکت آنیل صنعت هرمزگان (اعطاء) زمینه فعالیت: بسته بندي و سلولزي
 3. آزمایشگاه شرکت رنگ و رزین خوش (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی
 4. آزمایشگاه شرکت ساتگین ایستا (اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده هاي ساختمانی و معدنی
 5. آزمایشگاه شرکت شیمی دارو کوثر (اعطاء) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزي- میکروبیولوژي و بیولوژي
 6. آزمایشگاه شرکت هورتاش آپادانا (اعطاء) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزي- میکروبیولوژي و بیولوژي
 7. آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلر (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی - مکانیک و فلزشناسی
 8. آزمایشگاه شرکت تولیدي زرخیزان (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 9. آزمایشگاه شرکت پتروسنجش آپادانا (اعطاء) زمینه فعالیت: نفت و فراورده هاي نفتی و پتروشیمی
 10. آزمایشگاه شرکت پویا پلیمر تهران (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 11. آزمایشگاه شرکت لوله سازي ایمن باران (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 12. آزمایشگاه شرکت ایلیا سازه آذین اسپادانا (اعطاء) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده هاي ساختمانی و معدنی
 13. آزمایشگاه شرکت تولیدي لوله و اتصالات پی اف پی (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 14. آزمایشگاه شرکت صنایع لاستیک یزد (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 15. آزمایشگاه شرکت لوله سازان رزاقی (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 16. آزمایشگاه شرکت ولکان صنعت سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 17. آزمایشگاه شرکت افروز شیمی لارك (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزي--میکروبیولوژي و بیولوژي
 18. آزمایشگاه شرکت صنعتی داداش برادر (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزي -میکروبیولوژي و بیولوژي
 19. آزمایشگاه شرکت سپهر گاز کاویان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
 20. آزمایشگاه شرکت باریج اسانس (تمدید و اصلاح دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزي-میکروبیولوژي و بیولوژي
 21. آزمایشگاه شرکت پارسیان بهینه پایش (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزي-میکروبیولوژي و بیولوژي
 22. آزمایشگاه شرکت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (تمدید و محدود شدن دامنه) زمینه فعالیت: شیمی