اطلاعیه ها

تشخیص و تعیین شیوه انجام ارزیابی های آزمایشگاههای 17025 بصورت حضوری و یا از راه دور توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/8/18 سه‌شنبه
.
 پیرو اطلاع رسانی های قبلی درخصوص انجام کلیه ارزیابی های آزمایشگاههای 17025، به اطلاع می رساند تشخیص، تعیین و تصمیم گیری در خصوص شیوه انجام ارزیابی های آزمایشگاههای ۱۷۰۲۵ بصورت حضوری و یا از راه دور توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و پیمانکاران این مرکز انجام می گردد و آزمایشگاه ها مکلف به همکاری برای انجام هرچه بهتر فرایند ارزیابی تایید صلاحیت می باشند . عدم همکاری آزمایشگاه با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و همچنین پیمانکاران آن جهت انجام ارزیابی در موعد مقرر، مغایر با تعهدنامه ارائه شده و به منزله انصراف از اعطا، تمدید و یا تجدید گواهینامه تایید صلاحیت خواهد بود.