اطلاعیه ها

معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد

1400/4/27 یکشنبه
.
بسمه تعالی

 
اطلاعیه معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه


سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد نسبت به معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد اقدام نماید؛ لذا بر اساس روش اجرایی" انتخاب اشخاص حقوقی و حقیقی نمونه سازمان به شماره مدرك :232/130/ر" آن دسته از نهادهاي ارزیابی انطباق اعتبار داده شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت، اعم از نهادهاي بازرسی، نهادهای گواهی کننده و آزمایشگاه‌هاي آزمون و کالیبراسیون (پیوست) که تمایل به شرکت در فرآیند انتخاب نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه مطابق دستورالعمل" انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده نمونه" به شماره مدرک 246/111/د را دارند، لازم است مدارك و مستندات مورد نیاز را طبق فرم‌هاي پیوست حداکثر تا تاریخ 10/05/1400 تکمیل و به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که پس از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس: تهران- خیابان شهید قرنی نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه آذر فر (چوبین ) مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تلفن: 88839049-88839050-021
فايل ها