اطلاعیه ها

دعوت به مصاحبه مجدد پذیرفته شدگان در مرحله آزمون کتبی بر اساس استاندارد 17025 بانک ارزیابان در سالهای 1397 و 1398

1400/4/16 چهارشنبه
.
"دعوت به مصاحبه مجدد پذیرفته شدگان در مرحله آزمون کتبی بر اساس استاندارد 17025 بانک ارزیابان در سالهای 1397 و 1398"

با توجه به سیاست های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مبنی بر توسعه و تقویت بانک ارزیابان، به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان در آزمون های کتبی بر اساس استاندارد 17025 بانک ارزیابان در سالهای 1397 و 1398 به شرح ذیل که در آزمون مصاحبه های برگزار شده پذیرفته نگردیدند، درصورت تمایل به شرکت در انجام آزمون مصاحبه مجدد انتخاب ارزیابان، به منظور برنامه ریزی و زمانبندی جهت برگزاری آزمون مصاحبه، حداکثر تا تاریخ 1400/04/30
با شماره های 88821911 - 021 و یا 09126004405 جناب آقای اصغر صالحی تماس حاصل فرمایند

 
ردیف نام و نام خانوادگی سال آزمون
1 اشرف السادات شریفی 1398
2 رضا کریمی 1398
3 نرجس رضایی 1398
4 محسن مرادی حاجی جفان 1398
5 عبد الله قنبری دهکردی 1398
6 مجید داور پناه 1398
7 معراج ظریفی 1398
8 محمد نقی سلیمی افساری 1398
9 سوگل طاهر طلوع دل  1397
10 معصومه رشوند  1397
11 احسان محسنیان  1397
12 سارا کیان  1397
13 محمد رضا امجدیان  1397
14 اصغر استیری   1397
15 اله مهر زادگان 1398
16 معصومه رشوند 1398
17 علی اکبر درخشانی 1398
18 احمد رضا همت 1398
19 یده السادات میر تقی 

1397