اطلاعیه ها

اطلاعه مهم - درج نشان استاندارد بدون اخذ مجوزهای لازم

1400/2/4 شنبه
.
بسمه تعالی

اطلاعیه مهم

  نظر به اینکه مشاهده شده است، برخی از نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت، اقدام به درج نشان استاندارد در سربرگ، گزارشات/گواهینامه های خود بدون اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد ایران می نمایند، بدین وسیله به اطلاع می رساند، این اقدام با استناد به بند  ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تبصره ذیل ماده 525  قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب گردیده و حداکثر مجازات برای آن مقررگردیده است. لذا تاکید می گردد، قبل از هرگونه استفاده از نام و علامت استاندارد، نسبت به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند.
  - تبصره ذیل ماده 525  قانون مجازات اسلامی : "هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد." 
  - بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد: چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی،دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه سازمان، حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات.