شنبه 9 بهمن 1400   14:39:36

اطلاعیه ها

نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/1/24 سه‌شنبه
.

 
بسمه تعالی

نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 
"به اطلاع کلیه ی آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صلاحیت 17025 و تحت اعتبار این مرکز می رساند، هر گونه گواهی یا نتایج کالیبراسیون که از آزمایشگاه های کالیبراسیون دریافت می نمایند در صورتی که گواهی یا نتایج کالیبراسیون صادر شده دارای نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  و یا سایر مراکز اعتبار دهی معتبر و مورد تایید این مرکز نباشند، از نظر این مرکز فاقد اعتبار می باشند و در صورت مشاهده در  ارزیابی ها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت."