شنبه 9 بهمن 1400   14:31:44

اطلاعیه ها

اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (تخلف های واصله به مرکز)

1399/11/26 یکشنبه
بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز ملی تایید صلاحیت ایران عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF ) می باشد که دارای اعتبار بین المللی بوده . . .
.
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

(تخلف های واصله به مرکز)

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز ملی تایید صلاحیت ایران عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF ) می باشد که دارای اعتبار بین المللی بوده و گواهینامه های صادره تحت اعتبار مرکز در حوزه های مشخص شده در پرتال مرکز و مجمع بین المللی تایید صلاحیت، در سایر کشورهای عضو آن مجمع مورد پذیرش می باشد. لذا ضرورت حفظ و نگهداشت آن دارای اهمیت بسیاری می باشد.
کلیه نهادهای گواهی کننده تحت اعتبار این مرکز در حفظ اعتبار مرکز و گواهینامه های صادره خود، مسئول می باشند لذا این مرکز نکات زیر را یادآور می گردد.
از مهمترین اقدامات نهادهای گواهی کننده و کارفرمای نهادها که باعث خدشه دار شدن اعتبار گواهینامه ها و اعتبار نهادهای تایید صلاحیت می شوند موارد زیر می باشد :
  • انجام فرایند صدور گواهینامه به همراه ارائه مشاوره از طرف نهاد گواهی کننده
  • فعالیت مغایر با الزامات ملی والزامات استاندارد مربوطه و انجام ناصحیح فرآیند ممیزی و مستندسازی های غیر واقعی در این راستا
  • ارائه گواهینامه بدون انجام فرایند ممیزی و گواهی کردن
مشاهده هریک از موارد مورد اشاره ممکن است موجب تعلیق و یا ابطال گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده گردد. لازم به ذکر است کارفرمای نهاد گواهی کننده نیز بایستی با توجه به موارد ذکر شده از دریافت گواهینامه امتناع ورزد و موارد را به اطلاع این مرکز برساند،زیرا این نوع گواهینامه ها در هیچ سازمان و ارگانی مورد پذیرش نخواهد بود.
همچنین از عموم هموطنان گرامی درخواست دارد که قبل از مراجعه و واگذاری کار به نهادهای گواهی کننده ، از برآورده شدن الزامات مرتبط با دامنه فعالیت و دریافت تاییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح توسط آن نهاد اطمینان یافته و در غیر اینصورت از واگذاری کار به بنگاههای سودجو اکیدا خودداری نمایند.
نهادهای گواهی کننده می توانند در ابتدا بدون کسب تایید صلاحیت های لازم، فعالیت خود را آغاز نمایند اما تنها چیزی که باعث ایجاد ارزش در نهادهای گواهی کننده می شود، تایید صلاحیت است. در واقع تایید صلاحیت توسط نهادهای اعتباردهی عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF مبنای عینی برای انتخاب یک نهاد گواهی کننده است.  بنابراین صدور گواهینامه های بدون اعتبار، تنها برای خودارزیابی سازمان و شاید یک بررسی درون سازمانی باشد و در سطح جامعه، صنعت و یا تجارت های فرامرزی تاثیری ندارد و زمانی این گواهینامه کاربرد دارد که از اعتبارات بین المللی برخوردار باشد.
به منظورکسب اطلاعات بیشتر  به وبگاه اینترنتی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی http://naciportal.isiri.gov.ir مراجعه نمایید.