شنبه 9 بهمن 1400   14:34:42

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 5 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/10/21 سه‌شنبه
نهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال جاري در تاریخ 1400/09/28 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار گردید.
.
نهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال جاري در تاریخ 1400/09/28 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار گردید.
در اين جلسه درخواست های تایید صلاحیت  5 نهاد بازرسی و گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با تجدید 5 دامنه ، گسترش 3 دامنه، کاهش 2 دامنه ، تعلیق یک دامنه و رفع تعلیق یک دامنه بازرسی موافقت گردید:
  1. شرکت پایش پیشرو صنعت ایمن– موافقت با گسترش تایید صلاحیت بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب PT,MT,VT,UT,RTI در سازه های صنعتی و ساختمانی و کاهش دامنه بازرسی پلکان برقی و پیاده روی متحرک مطابق با درخواست شرکت
  2. شرکت نوین پیشه کویر پارسی – موافقت با تجدید دامنه تایید صلاحیت بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی در 5 حوزه بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی
  3. شرکت نسا بین المللموافقت با رفع تعلیق دامنه تایید نوع خودرو ، کاهش دامنه بازرسی تایید نوع ماشین آلات راهسازی و معدنی و تعلیق دامنه بازرسی ماشین آلات کشاورزی و تراکتور  
  4. شرکت پارس سامان طوس– موافقت با گسترش دامنه تایید صلاحیت  جایگاه های سوخت گیری فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفت،گاز ) استاندارد ملی 12054
  5. شرکت آریا سینا کنترل– موافقت با گسترش دامنه تایید صلاحیت  جایگاه های سوخت گیری فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفت،گاز ) استاندارد ملی 12054