سه‌شنبه 9 آذر 1400   05:33:15

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 20 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/8/28 جمعه
پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1400/08/16 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید.
.
 • پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1400/08/16 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تمدید(گسترش،کاهش،تغییر دامنه)گواهینامه برای 3 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه گام اراک (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 2. آزمایشگاه  ترکیب گاز رهپویان آریانا (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 3. آزمایشگاه  پایش فرایند تسلا (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 4. آزمایشگاه  فراسیستم کوک (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 5. آزمایشگاه  چدن سازان (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 6. آزمایشگاه دقیق آزمایان شیمی رابین (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 7. آزمایشگاه  بهران آسانبر (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 8. آزمایشگاه تاوفیدار بارمان جنوب (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 9. آزمایشگاه دقیق ابزار سنجش آریا (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 10. آزمایشگاه بدر سیستم بازرگان  (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 11. آزمایشگاه  پارس خودرو (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 12. آزمایشگاه میزان کاران نوین  (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 13. آزمایشگاه فدک صنعت ایساتیس (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 14. آزم آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 15. آزمایشگاه مقیاس همیشه ردیاب (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 16. آزمایشگاه بخرد (تجدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 17. آزمایشگاه تک سام سنج اروند(تکسا) (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 18. آزمایشگاه  فرا سنجش سازان گلستان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 19. آزمایشگاه سنجشگران میزان ابزار (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 20. آزمایشگاه ویکا اینترومنتیشن پارس کیش(تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون