سه‌شنبه 9 آذر 1400   07:16:28

مهم ترین اخبار

فراخوان برگزاری انجام آزمون مهارت

1400/8/28 جمعه
فهرست اولویت های انجام آزمون مهارت برای آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ایزو/ ای ای سی 17025
.
            "فراخوان برگزاری انجام آزمون مهارت"
با توجه به اعلام معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در خصوص "فهرست اولویت های انجام آزمون مهارت" برای آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ایزو/ ای ای سی 17025 و در راستای اجرای بند 17 ماده 7 قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» و تبصره ذیل آن و به منظور نظارت بر کنترل درستی عملکرد و کیفیت نتایج آزمایشگاه های دارای تایید صلاحیت، به اطلاع کلیه ی مراکز برگزار کننده آزمون مهارت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ایزو/ آی ای سی 17043 که توانایی و آمادگی لازم درخصوص برگزاری آزمون مهارت بر اساس اولویت های اعلام شده مطابق فایل پیوست را دارا می باشند، می رساند اطلاعات مربوطه اعم از لیست مشخصات فرآورده ها و آزمون هایی را که توانایی و آمادگی برگزاری آزمون مهارت برای آنها را دارند، حداکثر تا تاریخ 30 / 09 /1400 بصورت مکتوب به این مرکز جهت انجام اقدامات بعدی ارسال نمایند.

-فهرست اولویت دفتر انرژی 
-فهرست اولویت های آزمون مهارت دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال 
-فهرست اولویت های آزمون مهارت دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی