سه‌شنبه 9 آذر 1400   06:15:59

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 17 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/8/26 چهارشنبه
چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/08/10با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید.
.
 • چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 10/08/1400با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 12 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه شالوده آزمای خلیج فارس (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 2. آزمایشگاه اطهر دانه آذربایجان (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 3. آزمایشگاه کاوشگران روشاک کاشان (صدور) زمینه فعالیت: نساجی
 4. آزمایشگاه اکسیر آزمای هرمز (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 5. آزمایشگاه سنجش پرتو مهر آرشیدا (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 6. آزمایشگاه صنایع سیمان غرب کرمانشاه (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 7. آزمایشگاه نفت زال پارس (صدور) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 8. آزمایشگاه سلاطین مخزن ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 9. آزمایشگاه تک ستاره گلپایگان (صدور) زمینه فعالیت : شیمی و پلیمر
 10. آزمایشگاه مژده وصل شیراز ( صدور) زمینه فعالیت : شیمی و پلیمر- خودرو و نیروی محرکه
 11. آزمایشگاه پارس دکل گستر (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
 12. آزمایشگاه اطهر بافت عجبشیر (صدور) زمینه فعالیت : بسته بندی
 13. آزمایشگاه قم آلیاژ (تجدید) زمینه فعالیت : متالورژی- برق و الکترونیک
 14. آزمایشگاه خوردگی و حفاظت دانشگاه تربیت مدرس (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی  
 15. آزمایشگاه شیراز جم گستر (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 16. آزمایشگاه پترو فلات بیستون (تجدید و رفع تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 17. آزمایشگاه پالایش نفت آفتاب (تمدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی