جمعه 30 مهر 1400   07:00:34

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 51 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/7/7 چهارشنبه
دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/06/30. . .
.
دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/06/30با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 28 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 16آزمایشگاه و تمدید (افزایش، کاهش و تغییر دامنه) برای 6 آزمایشگاه و رفع تعلیق و تجدید برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه پالایش نفت امام خمینی شازند (اعطا) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی- مکانیک و فلز شناسی
2- آزمایشگاه پیشرو آزما گستر لارستان (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
3- آزمایشگاه بابک مس ایرانیان (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- شیمی
4- آزمایشگاه سیرنگ (اعطا) زمینه فعالیت: نساجی
5- آزمایشگاه آب و فاضلاب استان یزد (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
6- آزمایشگاه تامین و توسعه خوشه محصولات کنجدی(اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
7- آزمایشگاه کامل صنعت تهران (اعطا) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
8- آزمایشگاه معیار سنج مصالح آزمای اصفهان (اعطا) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
9- آزمایشگاه صنایع غذایی رضوی (اعطا) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
10- آزمایشگاه فولاد بوتیای ایرانیان (اعطا)زمینه فعالیت : شیمی
11- آزمایشگاه تولیدی صنعتی قطعه سازان شوکت  (اعطا) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
12- آزمایشگاه سیمان ساوه (اعطا)زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
13- آزمایشگاه پالایش نفت تبریز (اعطا) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی- مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
14- آزمایشگاه عالی تحریر پارسیان (اعطا) زمینه فعالیت : تجهیزات آموزشی
15- آزمایشگاه صنعتی آما (اعطا) زمینه فعالیت : متالورژی
16- آزمایشگاه تک پلاست نور آذربایجان (اعطا) زمینه فعالیت : شیمی و پلیمر
17- آزمایشگاه سانا پژوهش گستر (اعطا) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
18- آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
19- آزمایشگاه پیام آوران سلامت یکتا عطار (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
20- آزمایشگاه ساحل مولد سازان پارسه یزد (اعطا) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
21- آزمایشگاه  بهار دالاهو (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
22- آزمایشگاه ارزیابی حسی نیکولیو (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
23- آزمایشگاه صنعت کیان میامی (اعطا) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
24- آزمایشگاه  داناگام (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
25- آزمایشگاه بهران آسانبر (اعطا) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
26- آزمایشگاه پرتو ناب الکترونیک (اعطا) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
27- آزمایشگاه شیر خشک نوزاد پگاه (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
28- آزمایشگاه تحقیقاتی پارس سنجش (اعطا) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
29- آزمایشگاه کیمیا شنگرف پارس (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
30- آزمایشگاه تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران (تجدید) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
31- آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آفا شیمی  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی(دارویی)- میکروبیولوژی و بیولوژی
32- آزمایشگاه متالوژی کالوپ (تجدید) زمینه فعالیت: متالوژی
33- آزمایشگاه جهان الکتریک (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
34- آزمایشگاه پارس خودرو (تجدید) زمینه فعالیت: متالورژی- شیمی و پلیمر
35- آزمایشگاه پایش زیست مبنا (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
36- آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان (تجدید) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی- مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
37- آزمایشگاه فروکروم جغتای (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
38- آزمایشگاه پترو کیمیاگران هرمزگان (تجدید و گسترش دامنه)زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی- مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
39- آزمایشگاه پایا کلاچ (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالوژی- خودرو و نیروی محرکه
40- آزمایشگاه آرپان پژوهش آروین (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
41- آزمایشگاه حافظ پلاستیک (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
42- آزمایشگاه تکتا شعبه تهران (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
43- آزمایشگاه طلوع پردازان خوزستان  (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
44- آزمایشگاه مهرکام پارس (تجدید و محدود شدن دامنه) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر- نساجی- خودرو و نیروی محرکه- متالورژی
45- آزمایشگاه کانی پژوه میزان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی ساختمانی
46- آزمایشگاه فرافن گاز تهران (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی- مکانیک و فلز شناسی
47- آزمایشگاه شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین  (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
48- آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاه شریف (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک- معیار مصرف انرژی
49- آزمایشگاه لیان اکسیژن آریا بوشهر (تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی- مکانیک و فلزشناسی    
50- آزمایشگاه کنترل کیفیت رستا گروه (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: شیمی- متالورژی
51- آزمایشگاه لوله پلی اتیلن جابری (رفع تعلیق و تجدید ) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر