شنبه 9 بهمن 1400   13:11:51

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 22 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/6/25 پنجشنبه
یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/06/15. . .
.
یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/06/15 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و تمدید برای 2 آزمایشگاه و تعلیق برای 4 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه ایران شیر (اعطا) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
2- آزمایشگاه شکوفا بهداشت آرین (اعطا) زمینه فعالیت: شیمی(آرایشی و بهداشتی- میکروبیولوژی و بیولوژی)
3- آزمایشگاه ستاره یخی آسیا (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
4- آزمایشگاه سامانه های نوین افرا (اعطا) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
5- آزمایشگاه مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد (اعطا) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر- متالورژی
6- آزمایشگاه خاک و بتن کردستان (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
7- آزمایشگاه پی تحکیم مشهد (اعطا) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
8- آزمایشگاه بلورشیشه کاوه (اعطا) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
9- آزمایشگاه صنعت تصفیه آب و فاضلاب آبان آب (تجدید)زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
10- آزمایشگاه پترو آزمون اسپادان  (تجدید) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
11- آزمایشگاه مقیاس همیشه ردیاب(مهر) (تجدید) زمینه فعالیت : متالورژی
12- آزمایشگاه مجتمع بوتیا صنعت (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پلیمر
13- آزمایشگاه مهرتاش سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
14- آزمایشگاه سیمان مازندران (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
15- آزمایشگاه نفت ری سان  (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
16- آزمایشگاه بین المللی بازرسی کالای تجاری (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- شیمی(آرایشی و بهداشتی--شیمی ساختمانی و معدنی)- میکروبیولوژی و بیولوژی
17- آزمایشگاه مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه،خمینی شهر و برخوار  (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
18- آزمایشگاه آریا رنگ درخشان (تعلیق بدلیل عدم همکاری در انجام ارزیابی مراقبتی) زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی- نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی-شیمی
19- آزمایشگاه کم جا چوب بلوط (تعلیق بدلیل عدم همکاری در انجام ارزیابی مراقبتی) زمینه فعالیت: چوب و فرآورده های چوبی
20- آزمایشگاه گوهر سنج گنجینه گرانبها  (تعلیق بدلیل عدم همکاری در انجام ارزیابی مراقبتی) زمینه فعالیت: انگ فلزات گرانبها
21- آزمایشگاه پارت پلاستیک  (تعلیق بدلیل عدم همکاری در انجام ارزیابی مراقبتی) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر- خودرو و نیروی محرکه
22- آزمایشگاه فرهاد صنعت بیستون  (رفع تعلیق ) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی