شنبه 9 بهمن 1400   14:24:32

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 24 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/4/27 یکشنبه
نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/04/13 . . .
.
نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/04/13با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 15 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و رفع تعلیق گواهینامه برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
 1. آزمایشگاه  بهبود درخشان رستگار همدان  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 2. آزمایشگاه صنعت خودرو امید آمل  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 3. آزمایشگاه ره آوران سلامت لرستان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 4. آزمایشگاه ایمن باران صنعت  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 5. آزمایشگاه احسان گستر ایمن ناظر (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 6. آزمایشگاه پاکسوز تلاش موتور نوید کرمان  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 7. آزمایشگاه فولاد تاراز چهار محال (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
 8. آزمایشگاه ابتکار روشان سپند آسا(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 9. آزمایشگاه اکسیژن استهبان (صدور) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
 10. آزمایشگاه جامع باتری گروه صنعتی شهید درخشان (صباباتری)( صدور) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک-شیمی-متالورژی
 11. آزمایشگاه تعاونی دینار کوه خودرو پویا گستر  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 12. آزمایشگاه پتروشیمی لرستان(صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 13. آزمایشگاه توسعه معدنی و صنعتی صبا نور همدان(صدور) زمینه فعالیت : شیمی ساختمان
 14. آزمایشگاه توسعه معدنی و صنعتی صبا نور کردستان (صدور) زمینه فعالیت : شیمی ساختمان
 15. آزمایشگاه پلمپین صنعت (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
 16. آزمایشگاه سیم و کابل سیمیا  (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 17. آزمایشگاه سوختهای پاک ساهی  (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 18. آزمایشگاه ساقه طلایی اسفراین  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 19. آزمایشگاه آریا لوازم خانگی نور (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 20. آزمایشگاه شیمی سامد پایا مشهد (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
 21. آزمایشگاه فراسازان پیچ گستر پارس (تمدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالورژی
 22. آزمایشگاه سیمان زاوه تربت (تمدید وتغییر دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 23. آزمایشگاه توسعه گاز خمین (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 24. آزمایشگاه پگاه فارس( رفع تعلیق ) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی