شنبه 9 بهمن 1400   14:32:15

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 9 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/4/16 چهارشنبه
هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1400/03/30. . .
.
هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1400/03/30با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و  تعلیق برای 1 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.

1- آزمایشگاه فرسا سنجش وستا (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه بهتاز سیستم (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه تکلان توس (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه به آزما گستر کارون (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه تکوین (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه پرزان صنعت کردان (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
7- آزمایشگاه  فروردین کالا پیمان (تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
8- آزمایشگاه  افق نوین هما (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
9- آزمایشگاه  سنجش گستر کاوه ( رفع تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون