جمعه 30 مهر 1400   06:52:35

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 12 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/4/16 چهارشنبه
هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/03/29 . . .
.
‌‌‌هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/03/29 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه ورنا صنعت (صدور) زمینه فعالیت: فرآورده های نساجی
2- آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
3- آزمایشگاه فردانه (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
4- آزمایشگاه آرد داران (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
5- آزمایشگاه آتکام مرجع غذایی دانشگاه فردوسی (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
6- آزمایشگاه تکلان توس (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
7- آزمایشگاه سلامت پرداز حکیم (صدور) زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی
8- آزمایشگاه سپاهان دانه پارسیان (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
9- آزمایشگاه ماندانا شیمی (تجدید) زمینه فعالیت : بسته بندی و سلولزی
10- آزمایشگاه مرکز تحقیقات و فرآوری صنایع خودرو سایپا (تجدید) زمینه فعالیت : خودرو و نیروی محرکه
11- آزمایشگاه مرجعان خاتم بندر امام (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
12- آزمایشگاه سیستم کیفیت فنون (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی