جمعه 30 مهر 1400   07:06:43

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/3/16 یکشنبه
پنجمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/02/26 . . .
.
   پنجمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/02/26 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه موافقت گردید.

1-  آزمایشگاه سیم و کابل توس  (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
2- آزمایشگاه قطعه سازان مدرن تندیس (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه

3- آزمایشگاه  نیکو فارمد آریا (صدور) زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی
4- آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا  (صدور) زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی
5- آزمایشگاه توسعه آروین الکترونیک پارس  (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
6- آزمایشگاه صنایع مخابرات صاایران (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
7- آزمایشگاه سپهر منور  (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
8- آزمایشگاه سیم وکابل مغان (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
9- آزمایشگاه آرین حریق تجارت سهند (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
10- آزمایشگاه کولر ایران (تجدید) زمینه فعالیت : خودرو و نیروی محرکه
11- آزمایشگاه سیمکو (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
12- آزمایشگاه مدیریت کیفیت جنوب (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
12- آزمایشگاه کابل کمان (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
13- آزمایشگاه الکتریک تک غرب (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
14- آزمایشگاه راما پارسیان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک