جمعه 30 مهر 1400   06:24:53

مهم ترین اخبار

تصمیم گیری برای 22 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/3/16 یکشنبه
چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/02/20. . .
.
چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/02/20 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 13 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تعلیق گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و رفع تعلیق گواهینامه برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه یاقوت گستر فردوس (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
2- آزمایشگاه آراد چارتا (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
3- آزمایشگاه تیما زعفران (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
4- آزمایشگاه  پانیذ شهد بینالود پارسیان  (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
5- آزمایشگاه آبان بسپار پارسیان  (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
6- آزمایشگاه ایمن کاران چالش سهند  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
7- آزمایشگاه  پردیس سازان هومن (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
8- آزمایشگاه  توسعه ساختار محیط  (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
9- آزمایشگاه  پایهان بتن (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
10- آزمایشگاه سیمان داراب  (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
11- آزمایشگاه  پالایشگاه نفت جی (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
12- آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان  (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
13- آزمایشگاه  شنزار (تجدید) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
14- آزمایشگاه  تجهیزات پرتو پایش (تجدید) زمینه فعالیت: فیزیک هسته ای
15- آزمایشگاه  عایق اصفهان (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
16- آزمایشگاه  صحت (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی(آرایشی و بهداشتی)، میکروبیولوژی و بیولوژی
17- آزمایشگاه تشخیص اویل جنوب  (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
18- آزمایشگاه ایران پیچ (تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: متالورژی
19- آزمایشگاه آزمونه فولاد  (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- مکانیک و فلز شناسی
20- آزمایشگاه  محور خودرو( تعلیق ) زمینه فعالیت: متالورژی
21- آزمایشگاه  موتوژن ( رفع تعلیق ) زمینه فعالیت: متالورژی- برق و الکترونیک
22- آزمایشگاه  صنایع مفتولی زنجان (صدور): زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی- برق و الکترونیک