جمعه 30 مهر 1400   07:55:01

مهم ترین اخبار

: تصمیم گیری برای 8 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

1400/2/21 سه‌شنبه
سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1400/02/19 . . .
.
سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1400/02/19با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه کامکان ساخته های فلزی کارا (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه کاوش افزار سهند (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه بانی الکترونیک سیستم (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه سنجشگران صنعت دقیق البرز (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه اکسین سنجش آسیا (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه آصال (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
7- آزمایشگاه بهره ور پویان هستی (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
8- آزمایشگاه هورسان پرتو آزما (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون