یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   17:59:18
1400/2/11 شنبه شرایط احراز بازرسین فنی انرژی دامنه های فرآیندها و سامانه‌های انرژی بر (مهم)
شرایط احراز بازرسین فنی انرژی دامنه های فرآیندها و سامانه‌های انرژی بر

 

مدیر فنی بازرسی انرژی:
  1. دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های برق، مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی انرژی، مهندسی متالوژی، فیزیک، نفت.
  2. 5 سال سابقه کار در صنعت درخواستی یا سابقه کار در شرکت بازرسی فنی انرژی در همان صنعت.
  3. گذراندن دوره‌های مرکز ملی مدیریت انرژی مطابق ماده 69 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ارائه گواهی‌های آموزشی(عمومی، حرارتی، الکتریکی و ممیزی انرژی)

بازرس فنی انرژی:
  1. دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های برق، مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی انرژی، مهندسی متالوژی، فیزیک، نفت.
  2. 5 سال سابقه کار در صنعت درخواستی یا سابقه کار در شرکت بازرسی فنی انرژی در همان صنعت.
  3. گذراندن دوره‌های مرکز ملی مدیریت انرژی مطابق ماده 69 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ارائه گواهی‌های آموزشی(عمومی، حرارتی، الکتریکی و ممیزی انرژی)
  4. دارا بودن دو بازرس دارای صلاحیت فنی برای هر حوزه درخواستی الزامی است.
  5. در تمامی حوزه‌های درخواستی گزارش پایلوت و ارزیابی از سایت توسط کارشناسان این دفتر و ارزیابان محترم مرکز می باید پیش از ارزیابی از دفتر مرکزی شرکت متقاضی انجام پذیرد.

 
بيشتر