چهارشنبه 6 مرداد 1400   02:00:09
1400/4/27 یکشنبه تصمیم گیری برای 24 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/04/13 . . .
   نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/04/13 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای  15 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و رفع تعلیق گواهینامه برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه  بهبود درخشان رستگار همدان  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
2- آزمایشگاه صنعت خودرو امید آمل  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
3- آزمایشگاه ره آوران صنعت لرستان   (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
4- آزمایشگاه ایمن باران صنعت  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
5- آزمایشگاه احسان گستر ایمن ناظر (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
6- آزمایشگاه پاکسوز تلاش موتور نوید کرمان  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
7- آزمایشگاه فولاد تاراز چهار محال (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
8- آزمایشگاه ابتکار روشان سپند آسا(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
9- آزمایشگاه اکسیژن استهبان (صدور) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
10- آزمایشگاه جامع باتری گروه صنعتی شهید درخشان (صباباتری)( صدور) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک-شیمی-متالورژی
11- آزمایشگاه تعاونی دینار کوه خودرو پویا گستر  (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
12- آزمایشگاه پتروشیمی لرستان(صدور) زمینه فعالیت : شیمی
13- آزمایشگاه توسعه معدنی و صنعتی صبا نور همدان(صدور) زمینه فعالیت : شیمی ساختمان
14- آزمایشگاه توسعه معدنی و صنعتی صبا نور کردستان (صدور) زمینه فعالیت : شیمی ساختمان
15- آزمایشگاه پلمپین صنعت (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
16- آزمایشگاه سیم و کابل سیمیا  (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
17- آزمایشگاه سوختهای پاک ساهی  (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
18- آزمایشگاه ساقه طلایی اسفراین  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
19- آزمایشگاه آریا لوازم خانگی نور (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
20- آزمایشگاه شیمی سامد پایا مشهد (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
21-  آزمایشگاه فراسازان پیچ گستر پارس (تمدید وکاهش دامنه) زمینه فعالیت: متالورژی
22- آزمایشگاه سیمان زاوه تربت (تمدید وتغییر دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
23- آزمایشگاه توسعه گاز خمین (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
24- آزمایشگاه پگاه فارس( رفع تعلیق ) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی


 
بيشتر