یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   18:20:29
1399/12/2 شنبه تصمیم گیری برای 8 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هجدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/11/12 . . .
هجدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/11/12 با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.
  1. آزمایشگاه توسعه صنعت ایران افق (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  2. آزمایشگاه اندازه گیری مشخصه های دریایی (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  3. آزمایشگاه کولر ایران (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  4. آزمایشگاه پایاب صنعت گستر نگین (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  5. آزمایشگاه اندازه نگاشت (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  6. آزمایشگاه توسعه خدمات پیروزان صنعت کیان (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  7. آزمایشگاه مهندسی سنجش کوشا (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  8. آزمایشگاه آریان تجهیز ماد (تعلیق و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون


بيشتر