چهارشنبه 6 مرداد 1400   02:44:33
1398/10/29 یکشنبه تصمیم گیری برای 13 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هفدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در تاریخ 1398/10/23 . . .

هفدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/10/23 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای4 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه و تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.

 • آزمایشگاه شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه خیر اندیشان برق جنوب(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه بهروزان دز (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه نام آوران شایان قدرت(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه مبنا دقیق پویا (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه گسترش خدمات پاریزان صنعت (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه موتوژن (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه سپهر گاز کاویان (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه دقت آزمای کارا (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه پایاب صنعت گستر نگین (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه ستاره کیمیا پرشین  (کاهش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه بازرسی فنی آزمونگران کنترل کیفیت (تعلیق) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه آریان تجهیز ماد  (تعلیق) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
بيشتر