جمعه 30 مهر 1400   08:07:48
سازمانهای گواهی کننده
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394
- تکالیف و اهم مقررات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق الزامات استاندارد ایزو 17011

- تعرفه های خدمات ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI-F158 (جدید)

- الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت برای پذیرش طرح های ارزیابی انطباق NACI-P25

- ارزیابی نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی


روش اجرایی اعطاء، تجدید، افزایش، کاهش، تعلیق و ابطال تایید صلاحیت به شماره
 
NACI-P11


روش اجرایی رسیدگی به شکایت و اعتراضات به شماره NACI-P06

- روش اجرایی الزامات فنی مرکز در ارتباط با درخواست تایید صلاحیت 
ایزو 17021-1 در زمینه جوش NACI-P23


- خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با شرایط فوق العاده NACI-M11

- خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با تغییر ویرایش استاندارد

خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص نهادهای گواهی کننده به شماره
 
NACI-M04


-
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های

NACI-M08 ISO 22000:2018


- خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های
NACI-M09 ISO 50001:2018


-
دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تایید صلاحیت NACI-W01

- دستورالعمل فعالیت های شهودی (Activity Witnessing) NACI-W04


- دستورالعمل ارزيابي از راه دور NACI-W05 

راهنمای درخواست تایید صلاحیت به شماره NACI-G05

فرم درخواست رسیدگی به شکایات و اعتراضات به شماره 
NACI-F116


- فرم گزارش چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت
(Checklist ISO/IEC17021-1NACI-F143 

تعداد بازديد اين صفحه: 26522
تعداد بازديد کنندگان سايت: 128132349 تعداد بازديد زيرپورتال: 5367553 اين زيرپورتال امروز: 632 سایت در امروز: 13250 اين صفحه امروز: 3