سه‌شنبه 9 آذر 1400   00:46:39
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1400
استان: یزد
نام آزمایشگاه: تامین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1603
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/06/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 38418886- 035 دورنگار : 32277085- 035
آدرس و کدپستی: یزد، اردکان، شهرک صنعتی، فاز مواد غذایی
کدپستی:8953147318
پست الکترونیک: سایت اینترنتی: www.khooshehco.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: پی تحکیم مشهد
زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1592
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/15
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/06/14
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 37230250- 051 دورنگار : 37230252- 051
آدرس و کدپستی: مشهد، بلوار مجد، خیابان مجد 14/6، پلاک 20
کدپستی: 9184878187
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: قزوین
نام آزمایشگاه: پالایش نفت خام ثامن
زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1626
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/07/18
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/07/17
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
آدرس و کدپستی: قزوین، بویین زهرا، قبل از شهرک صنعتی اشتهارد،خیابان چرم سازی
کد پستی :3451135762
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: یزد
نام آزمایشگاه: تحقیقاتی پارس سنجش
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1624
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/06/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 37273568- 035 دورنگار : 37272548- 035
آدرس و کدپستی: یزد، شهرک صنعتی خضرآباد،بلوار کاج 24متری دهم، فرعی دوم، سمت راست،
کد پستی:8947183379
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: سمنان
نام آزمایشگاه: داناگام
زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1620
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/06/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 34583441- 023 دورنگار : 34583440- 023
آدرس و کدپستی: سمنان، ایوانکی، شهرک صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت، خیابان صنعت 8
کد پستی: ۳۵۹۳۱۴۷۵۵۶
پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.danagum.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه