جمعه 30 مهر 1400   16:39:21
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1400
استان: زنجان
نام آزمایشگاه: لوله پلی اتیلن جابری
زمینه فعالیت: شیمی، پلیمر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1123
فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق: 1400/06/30
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/03/27
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1400/06/30
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/06/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 024-34354645
آدرس و کدپستی: ایران، استان زنجان، شهرستان خدابند، کیلومتر 3 جاده همدان، جنب جایگاه CNG. کدپستی: 4583143187
پست الکترونیک: www.jaberico.ir
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: هرمزگان
نام آزمایشگاه: سوپر پایپ اینترنشنال
زمینه فعالیت: شیمی، پلیمر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1567
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/01
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/05/31
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 88731159-021 و 076-3534034
آدرس و کدپستی: ایران، منطقه آزاد قشم، شهرک صنعتی طولا. کدپستی: 1576638511
پست الکترونیک: -
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: کیمیا جاوید سپاهان
زمینه فعالیت: شیمی، پلیمر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1577
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/01
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/05/31
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 031-45642448-45642448
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی، شماره 135. کدپستی: 8333115938
پست الکترونیک: www.kimiajavidco.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: تهران
نام آزمایشگاه: مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد
زمینه فعالیت: شیمی، پلیمر - متالوژی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1590
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/15
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/06/14
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 025-33341052-33341051
آدرس و کدپستی: ایران، تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، صندوق پستی: 371951135
پست الکترونیک: www.irncm.ir
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: صنعت کیان میامی
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1619
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/06/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/06/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 051-33224248-33224249
آدرس و کدپستی: ایران، مشهد، بخش رضویه، دهستان میامی، روستای خادم آباد، جاده سرخس، پلاک 0، طبقه همکف. کدپستی:9374184626
پست الکترونیک: -
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه