یکشنبه 12 تیر 1401   04:52:58
فرم
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1401
استان: تهران
نام آزمایشگاه: شرکت مرکز پژوهش متالورژی رازی
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره انحصاری گواهینامه: 145/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 46831570-021 دورنگار : 46831597-021
آدرس و کدپستی: :ایران، تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک 8
کد پستی: 3753146171
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت جهان ترمز کاشان
زمینه فعالیت: خودرو و مکانیک
شماره انحصاری گواهینامه: 1731/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 55534452-031 دورنگار : 55515959-031
آدرس و کدپستی: ایران، کاشان، بلوار قطب راوندی، شهرک صنعتی راوند،
کدپستی: 1435694561
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت پیشگام دامپرور سپاهان
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
شماره انحصاری گواهینامه: 1714/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/24
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/12/23
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 53300195- 031 دورنگار : 53300195- 031
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، جاده اصفهان شهرضا،2 کیلومتر مانده به شهرضا ، شهرک سپهر آباد، نبش خیابان هشتم
کد پستی:8637133685
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت هورتاش آپادانا
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
شماره انحصاری گواهینامه: 1741/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/26
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/25
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 42622189-031 دورنگار : 42639899-031
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، نجف آباد، خیابان دانش ،کوی شکیب، پلاک 18
کدپستی:8513747551
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
استان: هرمزگان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت آنیل صنعت هرمزگان
زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولوزی
شماره انحصاری گواهینامه: 1737/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/26
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/25
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن:33380300- 076 دورنگار : 33380333- 076
آدرس و کدپستی: ایران، بندرعباس، سه راه سازمان،کوچه شهید مسعود کهوری
کد پستی:7918898029
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>