جمعه 21 مرداد 1401   05:03:08
فرم
لیست آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی تایید شده براساس روش اجرایی ر/253/111
 • سال: 1400
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه بهره ور پویان هستی
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  شماره انحصاری گواهینامه: LM /Lab / 102
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/16
  سال صدور اولیه: 1400
  ماه صدور اولیه: 12
  روز صدور اولیه: 16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/12/15
  سال پایان اعتبار گواهینامه: 1402
  ماه پایان اعتبار گواهینامه: 12
  روز پایان اعتبار گواهینامه: 15
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: پست الکترونیک: bph.quality@gmail.com
  تلفن: 025-36623477
  دورنگار: 025-36623477
  آدرس: قم، خیابان امام خمینی ،بلوار امام خمینی،نرسیده به میدان شهید زین الدین پلاک 193
  فایل گواهینامهDownload
  توضیحات: باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای(تصدیق اولیه
  نازل های سوخت مایع (تصدیق های بعدی)
  ترازوها و باسکول ها و سایر وسایل توزین (تصدیق های
  نیم متری فلزی (متر تجاری غیرقابل انعطاف)(تصدیق های
  وزنه های رده بندی (تصدیق های بعدی)
  وزنه های باسکول های متحرک (تصدیق های بعدی)
 • سال: 1400
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت ارتقا سنجش صنعت
  شماره انحصاری گواهینامه: LM /Lab / 100
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/10/19
  سال صدور اولیه: 1400
  ماه صدور اولیه: 10
  روز صدور اولیه: 19
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/10/18
  سال پایان اعتبار گواهینامه: 1402
  ماه پایان اعتبار گواهینامه: 10
  روز پایان اعتبار گواهینامه: 18
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: پست الکترونیک: erteghasanjesh95@gmail.com
  تلفن: 074-33252346
  دورنگار: 074-33252346
  آدرس: استان کهگیلویه و بویر احمد ، یاسوج، سرابتاوه ،خیابان امام خمینی
  فایل گواهینامهDownload
  توضیحات: باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای(تصدیق اولیه
  نازل های سوخت مایع (تصدیق های بعدی)
  ترازوها و باسکول ها و سایر وسایل توزین (تصدیق های
  نیم متری فلزی (متر تجاری غیرقابل انعطاف)(تصدیق های
  وزنه های رده بندی (تصدیق های بعدی)
  وزنه های باسکول های متحرک (تصدیق های بعدی)
 • سال: 1400
  نام آزمایشگاه: شرکت فنی و مهندسی اشکانه آراد خراسان
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  شماره انحصاری گواهینامه: LM /Lab / 101
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/09/16
  سال صدور اولیه: 1400
  ماه صدور اولیه: 09
  روز صدور اولیه: 16
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/09/17
  سال پایان اعتبار گواهینامه: 1402
  ماه پایان اعتبار گواهینامه: 09
  روز پایان اعتبار گواهینامه: 17
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تلفن: 058-32925326
  آدرس: خراسان شمالی آشخانه،خیابان بدر ،کوچه شهید قلیان
  فایل گواهینامهDownload
  توضیحات: باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای(تصدیق اولیه
  نازل های سوخت مایع (تصدیق های بعدی)
  ترازوها و باسکول ها و سایر وسایل توزین (تصدیق های
  نیم متری فلزی (متر تجاری غیرقابل انعطاف)(تصدیق های
  وزنه های رده بندی (تصدیق های بعدی)
  وزنه های باسکول های متحرک (تصدیق های بعدی)