سه‌شنبه 9 آذر 1400   01:05:20
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1399
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: پارس صحت آزمون
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/223
فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1391/01/31
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1399/09/18
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/09/17
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: الکتریک، ابعاد، حجم، شیمی، دما، رطوبت، اندازه گیری تجهیزات تعمیرگاهی، جرم، فلو، نیرو، گشتاور، فشار.
تلفن و نمابر: 66565277 و 5- 66565254-021
آدرس و کدپستی: ایران، تهران، ستارخان، باقرخان، پلاک 93، طبقه 4، واحد 6. کدپستی: 1441715591
پست الکترونیک: www.parssehat.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1399
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: کیفیت آسا لاوان
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/959
فرآیند تایید صلاحیت: تمدید و کاهش دامنه
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/02/16
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1399/12/12
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1400/07/20
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): 1400/11/20
کمیت: ابعاد، دما، رطوبت، جرم، فشار، نیرو، فلو، حجم، شیمی، الکتریک
تلفن و نمابر: 37738551 , 37738552 -031
آدرس و کدپستی: ایران، اصفهان، خیابان آتشگاه، چهارراه مظاهری، جنب داروخانه دکتر طاهریان، طبقه اول.کدپستی:8186797985
پست الکترونیک: www.kal-calibration.ir
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: بهتاز سیستم
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1547
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/03/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/03/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فلوی مایعات.
تلفن و نمابر: 34427220- 061
آدرس و کدپستی: اهواز، شهرک صنعتی شماره 3، خیابان صنعت 3، پلاک 3. کدپستی: 6177861799
پست الکترونیک: www.behtaz.org
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: سنجشگران صنعت دقیق البرز
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1507
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/02/19
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/02/18
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، دما، فشار، جرم، ظروف حجمی، گشتاور.
تلفن و نمابر: 89774299- 021 و 9101455 - 026
آدرس و کدپستی: ر کرج، مهرشهر، فاز 1، بلوار ارم، نبش خ، 113 ساختمان آتلانتیکف ورودی 1، طبقه 1، واحد 2. کدپستی:3185798575
پست الکترونیک: www.sada-lab.ir
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: تکلان توس
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1548
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/03/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/03/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، گشتاور، نیرو، فشار.
تلفن و نمابر: 35411134-7 و 35410224 - 051
آدرس و کدپستی: مشهد، کیلومتر 18 بزرگراه مشهد 0 قوچان، شهرک صنعتی توس، فاز یک، بلوار کوشش جنوبی، کوشش جنوبی 3، قطعه 312. کدپستی: 9185176499
پست الکترونیک: www.toklantoos.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه