یکشنبه 12 تیر 1401   04:05:45
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1401
نام استان : زنجان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ابزار دقیق زنگان
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1729
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/02/07
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/02/06
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، دما، رطوبت، دور، نیرو ،فشار، گشتاور ،جرم، حجم، زمان، شیمی
تلفن و نمابر: تلفن: 33788979-33786151-024
دورنگار : 33785351-024
آدرس و کدپستی: ایران، زنجان، انصاریه، بوستان 7 غربی، پلاک 589
کدپستی: 4515736884
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1401
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه میکا روند نگر
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1756
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1401/03/09
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/03/08
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت:
تلفن و نمابر: تلفن: 44510970-021
دورنگار : 44510970-021
آدرس و کدپستی: ایران، تهران، شهرک آزادی، بلوار امام خمینی، خیابان نوذری، کوچه تیر یک غربی، پلاک 23 واحد 6
کدپستی: 1397939488
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کالیبراسیون پتصار
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1722
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/24
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/12/23
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد-فشار-گشتاور-دماو رطوبت-ارتعاشات و صوت-ژئومتری-الکتریک
تلفن و نمابر: تلفن: 88980740 - 021
دورنگار : 88952047- 021
آدرس و کدپستی: تهران ، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه فرازام، پلاک 1
کدپستی: 14157488455
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1397
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1220
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/12/04
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه:
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ): 1401/04/03
کمیت:
تلفن و نمابر: 02146621279 ، 46621399
آدرس و کدپستی: تهران فرودگاه مهرآباد ، ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان کارگاه های اویونیک
فایل مربوطهDownload
توضیحات: پایان اعتبار تا تاریخ 1401/04/03مطابق نامه به شماره 25426.
 
سال: 1400
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مقیاس همواره ردیاب اصفهان
شماره انحصاری گواهینامه: 1725/NACI/Lab
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/12/24
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/12/23
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد
تلفن و نمابر: تلفن: 33880912-031
دورنگار : 33880912-031
آدرس و کدپستی: ایران- اصفهان- خ امام خمینی-خ عطاءالملک-خ کارآفرینان جنوبی-بعدازچهارراه صنعت. کد پستی: 8195143315
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>