چهارشنبه 6 مرداد 1400   01:12:14
آزمایشگاههای صنایع ساختمانی و معدنی
1389/12/23 دوشنبه

*      آزمايشگاه سيمان

*      آزمايشگاه شيمي و مواد اوليه

*      آزمايشگاه مصالح غير سنگي ( عايق رطوبتي)

*      آزمايشگاه مصالح سنگي 

*      آزمايشگاه شيشه و چيني آلات

*      آزمايشگاه سراميک

1392/5/20 یکشنبه