شنبه 9 بهمن 1400   13:15:58
فرم
لیست نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 50001
جستجو نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 50001
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
6 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهزمینه فنیجزئیات بیشتر
1اس جی اس ایران لیمیتد
NACI/123
معتبر
1399/12/10
1402/12/09
صنعت‌ـ ‌سنگین
جزئیات بیشتر
2شرکت مودی اینترنشنال قشم
NACI/107
معتبر
1399/09/19
1402/09/18
تامین انرژی
جزئیات بیشتر
3شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی (سهامی خاص)
NACI/121
معتبر
1399/05/08
1402/05/07
صنعت‌ـ ‌سنگین
جزئیات بیشتر
4شرکت بیکران راهکار سعادت
NACI/119
معتبر
1398/11/30
1400/07/09
صنعت‌ـ ‌سبک تا متوسط ساختمان‌ها
جزئیات بیشتر
5شرکت آرین توف پاسارگاد
NACI/127
معتبر
1398/11/27
1401/11/26
صنعت‌ـ ‌سبک تا متوسط صنعت‌ـ ‌سنگین ساختمان‌ها
جزئیات بیشتر
12>>>