دوشنبه 29 شهریور 1400   04:30:27
سازمانهای گواهی کننده
1396/2/16 شنبه
1394/2/20 یکشنبه
تکالیف و اهم مقررات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق الزامات استاندارد ایزو 17011

خط مشی مرکز در ارتباط با شرایط فوق العاده NACI-M11 


دستورالعمل ارزیابی از راه دور  NACI-W05 

روش اجرایی رسیدگی به شکایت و اعتراضات به شماره NACI-P06 
 

- چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده محصول
(NACI-F168 (ISO/IEC 17065:2012 Checklist
 

- 
چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت
(NACI-F143 (ISO/IEC 17021-1:2015 Checklist 

- فرم گزارش بازنگری طرح 

(NACI-F182 (Scheme review Report From 

- فرم چک لیست پیش نیاز ارزیابی از راه دور
(NACI-F185 (Remote Assessment pre-requisite checklist 


جدول کارمزد خدماتی تایید صلاحیت (جدید)


فرم درخواست برای تایید صلاحیت NACI-F138 

خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با تغییر ویرایش استاندارد

دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تائید صلاحیت NACI-W01 

روش اجرايي اعطاء، تجديد، افزايش، كاهش، تعليق و ابطال تاييد صلاحيت به شماره
NACI-P11


خط مشي مركز ملي تاييد صلاحيت در خصوص نهادهاي گواهي كننده به شماره
NACI-M04

-
معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت NACI-M05

- 
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های
NACI-M08 ISO 22000:2018


- 
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های 
 
NACI-M09 ISO 50001:2018 
 

 روش اجرایی الزامات فنی مرکز در ارتباط با درخواست تایید صلاحیت
ایزو
1-17021 در زمینه جوش NACI-P23 

-
 الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای پذیرش طرح های ارزیابی انطباق NACI-P25


-  Eng F129 Application for Registration in the database of Assessors & Experts.docx

Eng F164 Registration Form.docx


Eng F164 Registration Form.xlsx

Eng F165 MS CB Data collection.docx

Eng F165 MS CB Data Collection.xlsx 

Eng F172 Feedback Form.docx 

Eng F173 Client File Review From.docx

Eng F174 MSCB Auditors.docx

Eng F175 Feedback Form.docx


NACI-M02_NACI Policy Statement &Objectives.pdf

NACI-M07 impartiality statment.pdf 

W03 Eng Rev0 MS CB collection.pdf

- W04 Witnessing Activities.pdf

1392/5/20 یکشنبه