چهارشنبه 6 مرداد 1400   02:15:22
آزمایشگاههای شیمیایی
1389/12/23 دوشنبه

*      آزمايشگاه پلاستيك

*      آزمايشگاه رنگ ورزين و چسب

*      آزمايشگاه شيمي آلي

*      آزمايشگاه شيمي معدني

*      آزمايشگاه فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي

*      آزمايشگاه لاستيك

*      آزمايشگاه شوينده و بهداشتي

1392/5/20 یکشنبه