شنبه 3 اسفند 1398   23:09:531398/5/30 چهارشنبه بازدید از اداره کل استاندارد استان هرمزگان و برگزاری آزمون بانک ارزیابان تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق آزمایشگاه ها بازدید  و برگزاری جلسه هم اندیشی در اداره کل استاندارد  استان هرمزگان  و برگزاری آزمون بانک ارزیابان تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق-آزمایشگاه ها  NACI 

در بازدید از اداره کل استاندارد استان هرمزگان جلسه هم اندیشی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات آزمایشگاه های همکار با حضور جناب آقای دکتر خاکی فیروز رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و معاون ایشان در بخش آزمایشگاه سرکار خانم مهندس حلوانی، همچنین جناب آقای مهندس عیسی باقرزاده همایی مدیر کل استاندارد هرمزگان و جمعی از مدیران و نمایندگان آزمایشگاهای همکار در محل سالن اجتماعات آن اداره کل برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه گزارش مختصری از آزمایشگاه های همکار استان توسط مدیر کل استاندارد آن استان، برخی نمایندگان آزمایشگاه های همکار در حضور ریاست مرکز در خصوص مشکلات و موارد مطرح شده به بحث و بررسی پرداختند.

شایان ذکر است آزمایشگاه های همکار استاندارد، آزمایشگاه هایی هستند که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و برون سپاری امور تصدی گری، با رعایت شرایط استاندارد و پس از ممیزی های دامنه دار و نظارت های پیاپی در سازمان ملی استاندارد ایران، در زمینه آزمایش کالاها و صدور نتایج آزمون در سنجش با استاندارد های ملی مدون، با استاندارد همکاری می کنند.
همچنین این مرکز در جهت تقویت بانک ارزیابان تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق-آزمایشگاه ها، با استناد به الزامات مندرج در بند 7-3 استاندارد ملی ایران-ایزو/آی ای سی17011، نسبت به برگزاری آزمون برای کارشناسان حایز شرایط معرفی شده
 در محل آن اداره کل اقدام نمود.
مقرر گردید از پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، مصاحبه حضوری بعمل آمده و پس از کسب حدنصاب امتیاز، هماهنگی های لازم جهت حضور ایشان در تیم های ارزیابی به عنوان ارزیاب صورت پذیرد.

 
 
بيشتر