شنبه 3 اسفند 1398   23:40:33
1398/5/16 چهارشنبه برگزاری آزمون بانک ارزیابان تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق- آزمایشگاه ها
          آزمون بانک ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران      NACI

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درجهت تقویت بانک ارزیابان تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق-آزمایشگاه ها، با استناد به الزامات مندرج دربند 7-3 استاندارد ملی ایران- ایزو /آی ای سی17011، نسبت به برگزاری آزمون از سوی این مرکز برای کارشناسان حایز شرایط معرفی شده ازسوی سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد استان های تهران، البرز ، بوشهر، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، سمنان، آذربایجان غربی و همدان در تاریخ 1398/05/05 در محل سالن شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد ایران واقع در کرج اقدام نمود.
شایان ذکر است از پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، مصاحبه حضوری نیز بعمل خواهد آمد و پس از کسب حدنصاب امتیاز، هماهنگی های لازم جهت حضور در تیم های ارزیابی به عنوان ارزیاب انجام خواهد شد.

 
بيشتر